Wat is oefentherapie-Mensendieck?

Wat is oefentherapie-Mensendieck?

Enerzijds bestaat de behandeling uit het verbeteren van de houding en bewegingen in en op het werk (bijvoorbeeld zitten, staan, liggen, bukken, tillen, werkhouding) en het adviseren over bewegen, sporten, (her)inrichten van de werkplek of de aanschaf van eventuele hulpmiddelen.

Anderzijds bestaat de behandeling uit het aanleren van oefeningen die onder meer gericht zijn op ontspanning en ademhaling, een betere houding en coördinatie en uit mobiliserende en/of spierversterkende oefeningen. Het behandelplan is gebaseerd op de diagnose van de arts en bevindingen van de oefentherapeut. De oefentherapeut stemt het behandelplan af op de individuele mogelijkheden en omstandigheden van de patiënt en zijn of haar hulpvraag.

Een belangrijk aspect van oefentherapie-Mensendieck is dat de patiënt zelf actief meewerkt aan het vinden van de juiste balans tussen de belasting en belastbaarheid.

houdingscheck